Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hanteert drie verschillende inkoopvoorwaarden:

  • Diensten: Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten (voorwaarden van VRNHN)
  • Leveringen: Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen (voorwaarden van VRNHN)
  • ICT: Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (voorwaarden van Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Bij ieder inkooptraject zal benoemd worden welke voorwaarden van toepassing zijn.

Inkoopvoorwaarden Diensten (AIVD NHN 2019)

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord personeel inhuurt van derden, mensen inhuurt ten bate van opleiden en oefenen, werkzaamheden uitbesteedt en bij specifieke adviesopdrachten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Inkoopvoorwaarden Leveringen (AIVL NHN 2019)

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer een specifiek (eind)product wordt geleverd. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Inkoopvoorwaarden ICT (GIBIT)

Voor ICT-diensten en -leveringen maken we gebruik van het model van VNG: de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle ICT-diensten én ICT-leveringen.

Inkoopvoorwaarden bij samenwerkingsverbanden

In het kader van een landelijk of regionaal samenwerkingsverband kan het zijn dat VRNHN gebruik maakt van andere voorwaarden. In de overeenkomst zal dan vermeld worden welke voorwaarden van toepassing zijn.

Oudere overeenkomsten

Op overeenkomsten die afgesloten zijn vòòr 28 februari 2019 onder de voorwaarden van VRNHN zijn onze inkoopvoorwaarden ‘AIV NHN 2013’ van toepassing.