Zonnecelscherven

Zonnecelscherven zijn erg dun en hoewel het geen glas is zien ze er wel uit als glas. Daardoor breken ze makkelijk en kunnen ze door een rookwolk over grote afstanden worden meegenomen. Ook de weersomstandigheden, zoals de windsterkte en -richting zijn van invloed op hoe scherven zich verspreiden.

  • Zonnecelscherven zijn erg dun en licht en zien eruit als glas. Zichtbare brokstukken en scherven kun je met handschoenen oppakken en in de grijze (rest-)afvalcontainer doen.
  • Doe ook de wegwerphandschoenen in de afvalcontainer. Spoel keukenhandschoenen schoon met warm water en zeep. Adembescherming en speciale beschermende pakken zijn niet nodig.
  • Wanneer de scherven in een weiland terechtkomen, kunnen grazende dieren ze inslikken. De scherpe deeltjes kunnen schade veroorzaken aan het maag- en darmstelsel. Ruim daarom de zonnecelscherven die in een weiland terecht zijn gekomen op.
  • Scherven kunnen ook op moestuinen terechtkomen. Controleer groenten op scherven en verwijder deze, bijvoorbeeld door ze goed te wassen. Zichtbaar vervuilde groenten kun je beter niet eten.

Metaaldeeltjes

De kleine hoeveelheden metalen die in de zonnepanelen zijn verwerkt, komen voor een deel terecht in de rook en in het roet dat op de bodem in de omgeving neerslaat. Dat kunnen verschillende metalen zijn, bijvoorbeeld lood.

Je kunt deze metaaldeeltjes het beste zo opruimen:

  • Zichtbare metaaldeeltjes kun je met handschoenen oppakken en in de grijze (rest-)afvalcontainer doen.
  • Doe ook de wegwerphandschoenen in de afvalcontainer. Spoel keukenhandschoenen schoon met warm water en zeep.
  • Zichtbare metaaldeeltjes op bijvoorbeeld je auto, fiets of tuinmeubilair kun je afwassen met warm water en zeep.
  • Gras kun je het beste maaien. Het gemaaide gras kun je verzamelen en in de groene afvalbak doen.
  • Kinderen stoppen vaak hun handen of dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Het advies is daarom om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op metaaldeeltjes en dit weg te halen.