Brandgevaarlijke objecten

Om veilig te kunnen vluchten stelt het Bbl (Staatsblad 2023, 426 Artikelen 6.15a en 6.23a) dat er vanaf 1 juli 2024 geen brandgevaarlijke objecten in de gemeenschappelijke verkeersruimten mogen staan, oftewel de hal, gang, trappenhuizen en/of galerij:

 • Meubilair van brandbaar materiaal, zoals een stof;
 • Decoratie van brandbaar materiaal, zoals een stof;
 • (Elektrische) Fietsen en scootmobielen;
 • Afvalstoffen en kratten.

Welke objecten zijn wel toegestaan, en waar mogen deze staan? En wat zijn de verantwoordelijkheden van inwoners, Vereniging van Eigenaars (VvE’s) en zorginstellingen? Bekijk de informatie:

Als gemeente eerste aanspreekpunt voor inwoners, VvE’s en zorginstellingen

Objecten zoals meubilair, decoratie en scootmobielen moeten een andere plaats krijgen. Wij verwachten dat diverse woon(zorg)gebouwen genoodzaakt zijn om bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen door te voeren. Hier kunnen vragen over binnenkomen bij het klantcontactcentrum. Ook kunnen er verzoeken om controles en mogelijk handhaving binnenkomen.

Wat adviseren wij?

Om inwoners, VvE’s en zorginstellingen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, adviseren wij jullie om deze zaken te regelen:

 • Voeg veelgestelde vragen over gebouwen en het gebruik hiervan toe aan de gemeentewebsite;
 • Bereid jullie eigen organisatie, met name betrokken afdelingen, voor op de wijzigingen die vanaf 1 juli 2024 gelden;
 • Informeer inwoners, VvE’s en zorginstellingen over de aangescherpte regels en biedt een mogelijkheid tot contact met de gemeente bij vragen of onduidelijkheden; 
 • Voor een afdeling Vergunningen: 
  • Bereid een document voor waarbij eenvoudig aan de hand van voorbeelden aangegeven wordt of en wanneer er sprake is van:
   • Nieuwbouw, verbouw of bestaande bouw? 
   • Woonfunctie voor zorg groter dan 500m² of een andere woonfunctie? 
   • Subbrandcompartiment, besloten vluchtroute, extra beschermd subbrandcompartiment of extra beschermde vluchtroute? 
  • Voor een scheiding tussen een opstelruimte voor fietsen en scootmobielen en een vluchtroute moet minimaal 30 minuten Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) en zelfsluitend aangehouden worden; voor de Weerstand Tegen RookDoorgang (WTRD) van deze scheidingen is R200 aan te houden. Hierbij is ventilatie een belangrijk aandachtspunt.
  • Neem de aangescherpte regels van het Bbl mogelijk op in het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in ieder geval de woongebouwen met een zorgfunctie hierin op te nemen.

Waarom zijn de regels aangescherpt?

Tijdens de nieuwjaarnacht van 2020 brak er brand uit in de hal van een galerijflat in Arnhem. Hierbij kwamen twee mensen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond. Een ernstig incident, dat we niet nog eens willen meemaken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft onderzoek gedaan naar dit incident. Vervolgens heeft de OvV een aantal aanbevelingen gedaan voor eigenaren van woongebouwen:

 • Verbeter het brandveiligheidsbewustzijn bij gebouweigenaren;
 • Zorg bij gebouweigenaren voor bijzondere en blijvende alertheid op enkelvoudige vluchtroutes.

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • Zorg voor verbetering van het toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van woongebouwen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het gewijzigde Bbl kun je terecht op deze webpagina van het NIPV, over het brandveilig beheren van woongebouwen. Op deze pagina vind je ook het gehele document ‘Leidraad brandveilig beheer van woongebouwen’. Heb je een vraag? Neem dan contact op met jullie accounthouder binnen de afdeling Risicobeheersing, of stuur een e-mail naar risicobeheersing@vrnhn.nl.