De veiligheidsregio zorgt voor een goede coördinatie van de ramp- en incidentbestrijding.
De veiligheidsregio zorgt voor een goede coördinatie van de ramp- en incidentbestrijding.

Onderdelen

De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, Crisisbeheersing, de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord.

Partners

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie van de eenheid Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio.

Foto van een wagen van de kusthulverlening en een wagen van de brandweer op het strand
De veiligheidsregio werkt samen met verschillende partners, waaronder de KNRM. / Foto: Maurice Amoureus

Beleidsplan

Op 15 maart 2024 is het beleidsplan 2024-2027 vastgesteld door ons algemeen bestuur. 

Regionaal Risicoprofiel

Elke regio kent risico’s die specifiek zijn voor dat gebied. In het Regionaal Risicoprofiel van Noord-Holland Noord beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in onze regio voor kunnen doen, wat de kans is dat dat zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn.