Organisatie

Foto: / / De veiligheidsregio zorgt voor een goede coördinatie van de ramp- en incidentbestrijding.

Bij een ramp is het 'gouden uur' letterlijk van levensbelang. De hulpverlening moet snel en goed gecoördineerd op gang komen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zorgt hiervoor. Deze bedrijfsfilm laat zien wat er zoal in 24 uur de revue passeert bij onze hulpverleningsorganisatie.

Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie.

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De regio omvat 17 gemeenten met circa 644.000 inwoners. Binnen deze regio werken gemeenten en hulpdiensten samen aan de veiligheid van de inwoners.

Organisatie

De term Veiligheidsregio Noord-Holland Noord slaat behalve op een geografisch gebied ook op een organisatie met rond de achttienhonderd medewerkers. De organisatie heeft een tweehoofdige directie en een hoofdlocatie in Alkmaar. De veiligheidsregio coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid in de regio Noord-Holland Noord. Samen Hulpvaardig, luidt het motto.

Ontstaan

Na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam werd de knoop doorgehakt: de rampenbestrijding in Nederland moet beter. Het resultaat is de indeling van het land in 25 veiligheidsregio's. De komst van de regio's moet ervoor zorgen dat de coördinatie van rampenbestrijding efficiënter verloopt. Op 1 januari 2004 was Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een feit.

Onderdelen

De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord.

Partners

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie van de eenheid Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM, reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio.

Werkgebied

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van Beemster en Zeevang tot het IJsselmeer en alles ten noorden daar van, inclusief Texel.

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan van 2016-2019.