Wat kun je doen?

  • Blijf kalm.
  • Probeer niet zelf de brand te blussen.
  • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt.
  • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt.

Wat doet de brandweer?

Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden.
  • Aanwezigheid van bluswater.
  • Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
  • Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen.