Het volledige team van risicobeheersing geposeerd op de foto
Team Risicobeheersing

Omgevingswet

Sinds januari 2024 bundelt De Omgevingswet tientallen verschillende wetten en regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat geeft duidelijkheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of een initiatiefnemer op een bepaalde plek een gebouw mag bouwen, bijvoorbeeld voor een nieuw winkelcentrum. Wie iets wil, kan straks terecht bij één loket van de betreffende gemeente.

Toegangssysteem brandweer

Het sleutelbuis- of sleutelkluissysteem wordt al lange tijd gebruikt als toegangssysteem voor brandweeringangen. Zo kan de brandweer bij een calamiteit hekwerken en/of gebouwen op een makkelijke manier betreden. Door ontwikkelingen kan het huidige sleutelbuis- of sleutelkluissysteem vanaf 2025 niet meer gebruikt worden. Op deze pagina lees je wat de gevolgen hiervan zijn voor de gebouwen die jij beheert.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor het borgen van brandveiligheid bij het verlenen van vergunningen en het toezien op naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Team Risicobeheersing biedt hierin ondersteuning.

Evenementen

Om de veiligheid bij een evenement te borgen, vragen gemeenten ook advies aan de brandweer in combinatie met politie, GGD en GHOR. Speciaal voor die groep hebben wij een evenementenwijzer ontwikkeld die op alle facetten ondersteunt. Lees er meer over op de pagina Evenementenveiligheid via de knop hieronder.