Krishna Taneja, directeur veiligheidsregio / regionaal commandant brandweer