Krishna Taneja, directeur veiligheidsregio / regionaal commandant brandweer
Anke Kortenray, directeur veiligheidsregio / directeur zorg / bestuur Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord (RAV NHN)