Rein Hulst, waarnemend regionaal commandant brandweer
Martin Smeekes, directeur veiligheidsregio / bestuurder RAV Noord-Holland Noord