Voorbereiding op crises

Om ons goed voor te bereiden op mogelijke rampen en zowel korte als langdurige crises, maakt de crisisorganisatie gebruik van multidisciplinaire operationele planvorming. Crisisbeheersing voert hierop de regie en zorgt ervoor dat de plannen gemaakt worden en up-to-date blijven. Dit doen wij in samenwerking met onze partners. Ook adviseren op het gebied van veiligheid is een rol van Crisisbeheersing. Denk hierbij aan de multidisciplinaire voorbereiding van haar crisisfunctionarissen tijdens evenementen.

Crisisorganisatie

Team Crisisbeheersing is daarnaast verantwoordelijk voor het organiseren van multidisciplinaire oefeningen, waarbij brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, gemeentelijke bevolkingszorg en de Gemeenschappelijke Meldkamer samenwerken. Ook oefenen we regelmatig met risicovolle bedrijven, gemeenteambtenaren en – bestuurders. Zo blijft onze crisisorganisatie paraat en inzetbaar.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze crisisorganisatie zijn beschreven in het Regionaal Crisisplan (RCP). In dit plan beschrijven we alle risicovolle objecten en scenario’s in onze regio. De crisisorganisatie is generiek en past zich aan de aard en omvang van het incident of de crisis aan, waarbij we operationele eenheden flexibel en naar behoefte inzetten.

Samenwerking

Een goede relatie met onze partners is van groot belang voor de samenwerking tijdens incidenten en crisis. Daarom hebben wij samenwerkingsafspraken en convenanten afgesloten. We schalen op als er meer hulpdiensten, crisisteams en -partners nodig zijn om de situatie onder controle te krijgen. Bij grotere incidenten met meer impact onderscheiden we vijf GRIP-niveaus. Wie heeft welke rol precies?