Om dit mogelijk te maken volgt VRNHN de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van deze richtlijnen worden websites toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden zo veel mogelijk dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Ook vinden we transparantie essentieel en daarom verstrekken we actuele informatie over de toegankelijkheid van onze website en onze plannen voor verbeteringen. Deze informatie presenteren we in de toegankelijkheidsverklaring voor www.vrnhn.nl

Het toegankelijkheidslabel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Onderzoek naar de toegankelijkheid van websites VRNHN

Recent heeft VRNHN websites extern laten testen op toegankelijkheid volgens de WCAG 2.1 AA richtlijnen. Het betreft de volgende websites, waarvan de inspectierapporten geladen kunnen worden.

Uiteraard zijn de toegankelijkheidsverklaring van mijngemeente.vrnhn.nl en de toegankelijkheidsverklaring van www.woongemakiskinderspel.nl ook opgenomen in het centrale toegankelijkheidsregister. In dit register kun je lezen, dat er op dit moment nog enkele specifieke aandachtspunten zijn, die voor jou van belang kunnen zijn bij het gebruik van onze websites. We noemen hieronder de vier belangrijkste punten (PDF's, video's, contrast en afbeeldingen).

PDF's

Het kan voorkomen dat een document in het Portable Document formaat (PDF) niet volledig toegankelijk is. Heb je problemen met het raadplegen van een niet-toegankelijk document op onze website? Neem dan contact met ons op via communicatie@vrnhn.nl. Vermeld in dit bericht welk document je niet (voldoende) kunt raadplegen en vermeld jouw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met je op om samen te kijken hoe we (delen van) het document toegankelijk voor jou kunnen maken.

Video's

Video’s op  www.vrnhn.nl zullen steeds meer ingesproken en ondertiteld worden. Soms zal de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar komen. Omdat VRNHN de meeste video’s publiceert op YouTube is het nu ook al mogelijk om ondertiteling aan te zetten op alle video’s. Deze ondertiteling wordt automatisch door YouTube gegenereerd en de teksten zijn dus niet foutloos. Aan correcte ondertiteling wordt gewerkt.

Contrast

We realiseren ons dat het kleurgebruik op de website www.vrnhn.nl  nog niet optimaal is omdat het contrast soms nog te wensen over laat. Goed gebruik van kleuren binnen een website is belangrijk voor kleurenblinden en slechtzienden. Mocht je problemen op dit vlak ervaren met de website dan raden we aan om een toegankelijkheidsextensie te installeren in je browser, waarmee de kleuren en het contrast automatisch worden aangepast. VRNHN werkt momenteel aan aanpassingen in het ontwerp van de website om de gebruikerservaring te optimaliseren, maar heeft ook andere maatregelen genomen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Afbeeldingen

´Informatieve afbeeldingen´ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) moeten voorzien zijn van een vervangende tekst. Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten door middel van voorleessoftware laten afspelen. VRNHN onderzoekt kritisch het gebruik van beeldmateriaal op de websites en voegt zo nodig extra informatie toe.

Training

VRNHN organiseert trainingen om de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Deze cursussen zijn met name van belang voor communicatiemedewerkers. Naast technische aspecten is er ook aandacht voor het schrijven van eenvoudige teksten. Het leesniveau van de teksten op www.vrnhn.nl is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking.

Proclaimer

De informatie op de website www.vrnhn.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Kom je toch informatie tegen die niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten door contact met ons op te nemen.

Vragen

Heb je vragen over de toegankelijkheid van www.vrnhn.nl of ondervind je problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met team Communicatie, tel. 072 567 50 10 of e-mail: communicatie@vrnhn.nl.