Om dit mogelijk te maken, volgt de VRNHN de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van deze richtlijnen worden websites toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden zo veel mogelijk dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Ook vinden we transparantie essentieel en daarom verstrekken we actuele informatie over de toegankelijkheid van onze website en onze plannen voor verbeteringen. Deze informatie presenteren we in de Toegankelijkheidsverklaring.  Op dit moment zijn er drie specifieke aandachtspunten die voor u van belang kunnen zijn bij het gebruik van onze website.

PDF documenten

Het kan voorkomen dat een document in het Portable Document (PDF) formaat  niet volledig toegankelijk is. Mocht u problemen hebben met het raadplegen van een niet-toegankelijk document op onze website? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@vrnhn.nl. Vermeld in dit bericht welk document u niet (voldoende) kunt raadplegen en vermeld uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om samen te kijken hoe we (delen van) het document toegankelijk voor u kunnen maken.

Video’s

Videos op  www.vrnhn.nl zullen steeds meer ingesproken en ondertiteld worden. Soms zal de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar komen. Omdat VRNHN de meeste video’s publiceert op YouTube is het nu ook al mogelijk om ondertiteling aan te zetten op alle video’s. Deze ondertiteling wordt automatisch door YouTube gegenereerd en de teksten zijn dus niet foutloos. Aan correcte ondertiteling wordt gewerkt.

Contrast

We realiseren ons dat het kleurgebruik op de website www.vrnhn.nl  nog niet optimaal is omdat het contrast soms nog te wensen over laat. Goed gebruik van kleuren binnen een website is belangrijk voor kleurenblinden en slechtzienden. Mocht u problemen op dit vlak ervaren met de website dan raden we aan om een toegankelijkheidsextensie te installeren in uw browser, waarmee de kleuren en het contrast automatisch worden aangepast. VRNHN werkt momenteel aan aanpassingen in het ontwerp van de website om de gebruikerservaring te optimaliseren.