De directie wordt ondersteund door het Stafbureau Bestuur & Directie. Een teammanager stuurt dit bureau aan. Een Concern controller ondersteunt ook de directie en controleert. Ook heeft de directie tijdens de crisissituatie intensief contact met de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD, die tijdens een crisis verantwoordelijk is voor de gezondheidsprocessen onder de GHOR.

Managers

De volgende medewerkers van VRNHN rapporteren direct aan de directie van VRNHN:

 • Teammanager Bedrijfsvoering
 • Teammanager Crisisbeheersing
 • Teammanager Zorg- en Veiligheidshuis
 • Teammanager GHOR
 • Teammanager Ambulancezorg
 • Hoofd Meldkamer Noord-Holland
 • Vijf managers op het gebied van de brandweer (zie brandweer)

Brandweer

De volgende brandweermedewerkers rapporteren direct aan de directie van VRNHN:

 • Manager Risicobeheersing
 • Teamcommandant Brandweerteam Noordkop
 • Teamcommandant Brandweerteam Regio Alkmaar
 • Teamcommandant Brandweerteam West-Friesland
 • Teammanager Kennis & Informatie stuurt rechtstreeks medewerkers aan.

De organisatiestructuur van de brandweerteams is meer gelaagd: elk brandweerteam heeft naast een Teamcommandant ook een plaatsvervangende Teamcommandant. Deze commandanten geven leiding aan de Postcommandant, die de vrijwilligers aanstuurt, en de Ploegchef beroeps die de aansturing verzorgd van de repressieve beroepsmedewerkers van de brandweer. Daarnaast geven de Teamcommandanten ook leiding aan algemene brandweermedewerkers. Team Kennis & Informatie heeft naast de Teammanager ook een plaatsvervangende Teammanager. De Teammanager stuurt rechtstreeks de medewerkers aan.

Daarnaast is de brandweerschool van 3 veiligheidsregio’s ondergebracht in een aparte organisatorische eenheid waar medewerkers van VRNHN voor werken.

Bedrijfsvoering

De volgende bedrijfsvoeringmedewerkers rapporteren direct aan de teammanager Bedrijfsvoering van VRNHN:

 • Hoofd Communicatie & Business Intelligence
 • Hoofd Financiën & Kwaliteit
 • Hoofd HRM
 • Hoofd Informatiebeheer & ICT
 • Hoofd Facilitair, Huisvesting & Inkoop

De hoofden sturen rechtstreeks medewerkers aan.

Crisisbeheersing

De Teammanager Crisisbeheersing stuurt rechtstreeks medewerkers aan.

Zorg- en Veiligheidshuis

De Teammanager Zorg- en Veiligheidshuis stuurt rechtstreeks medewerkers aan

GHOR

De Teammanager GHOR geeft leiding aan een Operationeel manager, die de medewerkers aanstuurt.

Ambulance

De Teammanager Ambulance wordt ondersteund door een bedrijfsbureau en geeft leiding aan twee operationeel managers van respectievelijk Ambulancezorg West en Oost. De operationeel managers sturen vervolgens de medewerkers aan.

Meldkamer

In een apart organisatorische eenheid is de Meldkamer Noord-Holland van meerdere veiligheidsregio’s ondergebracht waar medewerkers van VRNHN voor werken als centralisten voor het ambulanceproces en brandweerproces.

De organisatiestructuur van VRNHN is geactualiseerd op 1 november 2021.