Inkoopvoorwaarden

Op overeenkomsten die toezien op het inkopen van goederen, diensten of werken door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, zijn onze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerde bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar en zijn te downloaden via inkoopvoorwaarden.