Het probleem

Jaarlijks overlijden in Nederland ruim drieduizend 65-plussers aan de gevolgen van een val. Nog een verontrustend cijfer: oudere mensen lopen een drie keer zo groot risico om slachtoffer te worden door brand dan andere leeftijdsgroepen. Het probleem wordt steeds groter. Daarom spannen we ons samen met partners in voor brand- en valpreventie.

Uitdaging

Met relatief eenvoudige maatregelen kan het risico op vallen en brand aanzienlijk worden teruggedrongen. Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpassingen in de woning. Maar hoe bereiken we voldoende mensen en hoe we zorgen ervoor dat ze maatregelen nemen thuis? Er zijn heel veel organisaties die willen helpen, maar hoe vinden die elkaar?

Netwerk inzetten

Het netwerk in de wijk speelt hier een cruciale rol in. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, of het nou om een mantelzorger, ambulant ondersteuner van de thuiszorg, consulent van de woningbouwvereniging, diëtiste, wijkagent of andere functie gaat. Een kleine bijdrage in de vorm van doorverwijzen, waarschuwen of meedenken hoe we ouderen met de maatregelen kunnen bereiken, kan al het verschil maken.

Het project

Een projectgroep ontwikkelt het initiatief Laat ouderen niet vallen en stikken. In de projectgroep zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd: Het Rode Kruis, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Netwerk van partners verbinden

De projectgroep brengt een netwerk van welzijnsorganisaties, zorgpartners, woonverenigingen en gemeenten samen. Deze partners kunnen in hun contacten met ouderen helpen bij het signaleren of adviseren. Door de handen ineen te slaan kunnen we ouderen beter en effectiever bereiken.

Campagnemateriaal

De projectgroep ontwikkelt campagnemateriaal dat partners kunnen gebruiken en verspreiden. Met het campagnemateriaal kunnen partners binnen hun eigen mogelijkheden adviseren en doorverwijzen, zonder zelf de inhoud te hoeven bedenken. Zo kan bijvoorbeeld een thuiszorgmedewerker een flyer achterlaten, kan de huisarts een folder meegeven, en kan de woningbouwvereniging naar een instructiefilmpje doorverwijzen.

Website met tips en partners

De projectgroep ontwikkelt een website met informatie over val- en brandpreventie: woongemakiskinderspel.nl. Op de website komen praktische instructies over de verschillende kleine aanpassingen die een woning veiliger kunnen maken. Ook bevat de website een overzicht van de partners die zouden kunnen helpen bij het treffen van de maatregelen. Door het aanbod van hulpaanbieders overzichtelijk te ontsluiten, raken welwillende inwoners niet de weg kwijt, maar weten ze direct bij wie ze om hulp kunnen vragen. Ook kunnen inwoners zich op de website aanmelden voor een woningcheck, waarbij een professional de woning naloopt en adviseert wat er aangepast zou kunnen worden.

Screenshot van de homepage van www.woongemakiskinderspel.nl
Screenshot van de woningcheckpagina op www.woongemakiskinderspel.nl
Screenshot van de pagina met tips in verschillende categoriën per woonruimte op www.woongemakiskinderspel.nl
Screenshot van de pagina "Handgreep in de douche" op www.woongemakiskinderspel.nl

Contact

De projectgroep treedt graag in contact met mensen en organisaties die willen samenwerken om valongelukken en branden te voorkomen of suggesties hebben. U kunt contact opnemen met onze collega's van de brandweer via veiligleven@vrnhn.nl of 072 567 86 60.

Pilot in Alkmaar

In de eerste helft van 2018 hebben we in Alkmaar in nauwe samenwerking met de gemeente een pilot van het project gedraaid. Tijdens de pilot waren veel partijen geïnteresseerd om samen te werken. De combinatie van brand- en valpreventie, de nadruk op praktische tips, en het inschakelen van hulporganisaties, mantelzorgers en zorg- en welzijnspartners bleken goed te werken. Het project wordt daarom aan de hand van de pilot doorontwikkeld om uiteindelijk in de hele regio ingezet te kunnen worden.

Wat zijn de cijfers?

Vallen

Een ongeval is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak. In de meeste gevallen gaat het hierbij om overlijden door vallen. Vooral 80-plussers zijn hierin oververtegenwoordigd. Volgens cijfers van het CBS overleden in 2014 in Nederland 2.312 80-plussers als gevolg van een val. Dit is 79 procent van het totaal aantal dodelijke ongevallen onder 80-plussers. Onder inwoners van 60-70 en 70-80 jaar was het aantal dodelijke accidentele vallen 176 en 429 (55% en 66% van het totaal aantal dodelijke ongevallen).

Branden

In 2013 waren er in Nederland in totaal 4.837 woningbranden waarbij de brandweer is uitgerukt. In 2014 overleden in Nederland 28 inwoners van 60 jaar en ouder als gevolg van rook, vuur en vlammen.