Het probleem

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het aantal 65-plussers dat als gevolg van een val op de Spoedeisende Hulp (SEH) belandt, stijgt vooral door de vergrijzing. Nog een verontrustend cijfer: ouderen lopen een drie keer zo groot risico om slachtoffer te worden door brand dan andere leeftijdsgroepen. Het probleem wordt steeds groter. Daarom spannen we ons samen met partners in voor brand- en valpreventie.

Uitdaging

Met relatief eenvoudige maatregelen kan het risico op vallen en brand aanzienlijk worden teruggedrongen. Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpassingen in de woning. Maar hoe bereiken we voldoende mensen en hoe we zorgen ervoor dat ze maatregelen nemen thuis? Er zijn heel veel organisaties die willen helpen, maar hoe vinden die elkaar?

Netwerk inzetten

Het netwerk in de wijk speelt hier een cruciale rol in. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, of het nou om een mantelzorger, ambulant ondersteuner van de thuiszorg, consulent van de woningbouwvereniging, diëtiste, wijkagent of andere functie gaat. Een kleine bijdrage in de vorm van doorverwijzen, waarschuwen of meedenken hoe we ouderen met de maatregelen kunnen bereiken, kan al het verschil maken.

Het project

Woongemak is Kinderspel is een initiatief van Brandweer Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Rode Kruis.

Netwerk van partners verbinden

De projectgroep brengt een netwerk van welzijnsorganisaties, zorgpartners, woonverenigingen en gemeenten samen. Deze partners kunnen in hun contacten met ouderen helpen bij het signaleren,  adviseren, doorverwijzen of regelen van hulp. Door de handen ineen te slaan kunnen we ouderen beter en effectiever bereiken. Op woongemakiskinderspel.nl/experts staat een overzicht van partners per aangesloten gemeente.

Campagnemateriaal

Vanuit Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er campagnemateriaal beschikbaar dat partners kunnen gebruiken en verspreiden. Met het campagnemateriaal kunnen partners binnen hun eigen mogelijkheden adviseren en doorverwijzen, zonder zelf de inhoud te hoeven bedenken. Zo kan bijvoorbeeld een thuiszorgmedewerker een flyer achterlaten, kan de huisarts een folder meegeven, en kan de woningbouwvereniging naar een instructiefilmpje verwijzen.

Website met tips en partners

Op de website woongemakiskinderspel.nl kunnen inwoners zelf checken hoe veilig hun huis is en vinden ze praktische instructies over de verschillende kleine aanpassingen die een woning veiliger kunnen maken. Ook bevat de website een overzicht van de partners die zouden kunnen helpen bij het treffen van de maatregelen. Door het aanbod van hulpaanbieders overzichtelijk te ontsluiten, raken welwillende inwoners niet de weg kwijt, maar weten ze direct bij wie ze om hulp kunnen vragen. Ook kunnen inwoners zich op de website aanmelden voor een woningcheck, waarbij een professional de woning naloopt en adviseert wat er aangepast zou kunnen worden.

Screenshot van de homepage van www.woongemakiskinderspel.nl
Screenshot van de woningcheckpagina op www.woongemakiskinderspel.nl
Screenshot van de pagina met tips in verschillende categoriën per woonruimte op www.woongemakiskinderspel.nl
Screenshot van de pagina "Handgreep in de douche" op www.woongemakiskinderspel.nl

Contact

De projectgroep treedt graag in contact met mensen en organisaties die willen samenwerken om valongelukken en branden te voorkomen of suggesties hebben. U kunt contact opnemen met onze collega's van de brandweer via veiligleven@vrnhn.nl of 072 567 86 60.

Wat zijn de cijfers?

Vallen

Een ongeval is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak. In de meeste gevallen gaat het hierbij om overlijden door vallen. Vooral 80-plussers zijn hierin oververtegenwoordigd. Volgens cijfers van VeiligheidNL overleden in 2022 in Nederland 5.995 65-plussers als gevolg van een val. Dat zijn 16 sterfgevallen per dag.

Branden

In 2022 waren er in Nederland in totaal 7.153 woningbranden waarbij de brandweer is uitgerukt. In 2022 overleden in Nederland 17 inwoners van 65 jaar en ouder als gevolg van rook, vuur en vlammen.