Burgemeester als voorzitter veiligheidsregio

Bij een ramp of crisis met een opschaling naar GRIP 4 komt het Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen. De voorzitter van de veiligheidsregio, op dit moment de burgemeester van Alkmaar Anja Schouten, heeft dan het opperbevel bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten. Diegene:  

  • neemt strategische beslissingen;
  • functioneert als regionaal boegbeeld in de crisiscommunicatie;
  • stemt af met voorzitters van andere veiligheidsregio’s die ook bij de ramp betrokken zijn;  
  • maakt afspraken over de coördinatie van de rampbestrijdingsprocessen (met mogelijkheid om op te schalen naar GRIP 5).