Hoe herken je een schoorsteenbrand?

Je zult bij een schoorsteenbrand een loeiend lawaai horen in het rookkanaal. Het geluid lijkt op een zware storm, die in je schoorsteen woedt. In plaats van rook komen er vlammen uit de schoorsteen.

Wat is een schoorsteenbrand eigenlijk?

Wanneer onverbrande brandstofdeeltjes tegen de schoorsteenwand aankoeken, ontstaat er een teerachtige substantie, Creosoot. Dit gebeurt voornamelijk wanneer het vuur vaak "gesmoord" wordt en er dus een onvolledige verbranding plaatsvindt. Deze aanslag zal onder bepaalde omstandigheden in brand vliegen. Vooral bij oudere huizen, bij panden met een gebogen rookafvoerkanaal, bij rieten daken en in de nabijheid van brandbaar materiaal kan een schoorsteenbrand zeer ernstige gevolgen hebben.

Veel mensen vergeten, dat wanneer een schoorsteenpijp mooi achter houten beschot is weggewerkt, de brand veel moeilijker te blussen is. Wanneer een kachel of haard verplaatst is en de schoorsteenpijp daarbij verschillende hoeken maakt, is de kans op afzetting niet alleen veel groter, maar worden vegen en blussen ook veel moeilijker.