Vanuit de dagelijkse routine (GRIP 0) kunnen we opschalen naar vier regionale GRIP-niveaus en een vijfde bovenregionaal niveau. 

  • Bestrijden van een incident ter plaatse (GRIP 1)
  • Beheersen van een incident op afstand (GRIP 2)
  • Besturen van de crisisorganisatie op gemeentelijk niveau (GRIP 3)
  • Besturen van de crisisorganisatie op regionaal niveau (GRIP 4)
  • Besturen van de crisisorganisatie op interregionaal niveau (GRIP 5)

GRIP 1

We schalen op naar GRIP 1 als bij de bestrijding van een incident meerdere disciplines betrokken zijn, zoals brandweer- en ambulancezorg, en structurele coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is. Op de plaats van het incident wordt het team Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht met een leider CoPI. Hij of zij informeert de burgemeester van de gemeente waarin het incident plaatsvindt.

GRIP 2

De leider CoPI kan opschalen naar GRIP 2 als bij de bestrijding van een incident meerdere disciplines betrokken zijn én het incident een grote maatschappelijke impact heeft op inwoners en de omgeving. Het Regionaal Operationeel Team (ROT) start op in het Regionaal Crisiscentrum in het hoofdkantoor van de veiligheidsregio (in Alkmaar), onder leiding van een Operationeel Leider. Hij of zij adviseert de burgemeester van de gemeente waarin het incident plaatsvindt.

GRIP 3

De Operationeel Leider van het ROT kan in overleg met de burgemeester opschalen naar GRIP 3 als bij de bestrijding van een incident of ramp noodzaak is tot bestuurlijke afstemming en besluitvorming. De crisisorganisatie wordt dan bestuurlijk (strategisch) aangestuurd door de burgemeester en zijn of haar adviseurs. Daarbij zetten we één of meer CoPI’s, een ROT en een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) in.

GRIP 4

De burgemeester kan opschalen naar GRIP 4 als een crisis van meer dan plaatselijke betekenis is en de effecten de gemeentegrenzen overschrijden. De crisisorganisatie wordt dan bestuurlijk (strategisch) aangestuurd op regionaal niveau, onder het bevoegd gezag van de voorzitter van de veiligheidsregio (op dit moment de burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten). Daarbij zetten we één of meer CoPI’s, een ROT en een Regionaal Beleidsteam (RBT) in.

GRIP 5

De voorzitter van de veiligheidsregio kan opschalen naar GRIP 5 als de effecten van een crisis de grenzen van de veiligheidsregio overschrijden en daarom meerdere regio’s betrokken zijn. De crisisorganisatie wordt dan regionaal aangestuurd op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau, onder het bevoegd gezag van de voorzitters van alle betrokken veiligheidsregio’s. De regio waarin het incident of de ramp is ontstaan, heeft de leiding over de coördinatie van de crisis.