Risicogerichtheid en planvorming

Om ons goed voor te bereiden op mogelijke rampen en crises, maakt de crisisorganisatie gebruik van multidisciplinaire operationele planvorming. Risico- en Crisisbeheersing voert hierop de regie en zorgt ervoor dat de plannen gemaakt worden en up-to-date blijven. Dit doen wij in samenwerking met onze partners. Ook adviseren op het gebied van veiligheid is een rol van Risico- en Crisisbeheersing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de advisering over de veiligheid bij risico-evenementen.

Crisisorganisatie

Door regelmatig te trainen en te oefenen blijven onze crisisfunctionarissen vakbekwaam en blijft onze crisisorganisatie paraat en inzetbaar. Risico- en Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor het organiseren van multidisciplinaire oefeningen, waarbij brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, bevolkingszorg en de Gemeenschappelijke Meldkamer samenwerken. Ook wordt er regelmatig geoefend met gemeenteambtenaren en – bestuurders. Bij deze oefeningen testen wij onder andere onze planvorming en scenariokaarten.

Netwerkorganisatie

Een goede relatie met onze partners is van groot belang voor de samenwerking en daarom hebben wij samenwerkingsafspraken en convenanten afgesloten. Bijzondere afspraken zijn vastgelegd op onze scenariokaarten.

Kwaliteit en innovatie

Om van incidenten te kunnen leren, worden alle GRIP-incidenten geëvalueerd. Indien nodig organiseert Risico- en Crisisbeheersing een leertafel. Tijdens een leertafel komen de ingezette crisisfunctionarissen bij elkaar om de inzet te bespreken. Op deze manier leren wij optimaal van onze praktijkervaringen en kunnen wij de ervaring en leermomenten gebruiken bij de multidisciplinaire oefeningen en indien nodig de planvorming aanpassen.

Bevolkingszorg

Het Expertteam Bevolkingszorg is het team dat tijdens incidenten optreedt namens de 16 gemeenten uit onze regio, naast brandweer, ambulancezorg en politie. Zij vertegenwoordigen sinds 2015 de gemeenten in de diverse crisisteams. Wil je meer weten over wat het expertteam precies doet? Lees het online magazine Code oranje!

Regionaal Risicoprofiel

Elke regio kent risico’s die specifiek zijn voor dat gebied. In het Regionaal Risicoprofiel van Noord-Holland Noord beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in onze regio voor kunnen doen, wat de kans is dat dat zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn.