Overslaan en naar de inhoud gaan

We hebben deze derde nieuwsbrief Mensen met verward gedrag samen met de GGD en GGZ gemaakt. In deze derde nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Burgemeester Jan Nieuwenburg: Lokaal maatwerk versus regionale afstemming

  • De schakel-GGD'er: Samen werken aan tijdige signalering

  • Succesvolle pilot meldpunt crisisdienst GGZ