Landelijk netwerk en betere dienstverlening

Om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren bij de hulpverlening en bestrijding van crises en rampen moeten de meldkamers toekomstbestendig en goed voorbereid op hun taken zijn. Daarom organiseren we de meldkamers anders. Ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie krijgen één landelijk netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn.

De meldkamer Noord-Holland is onderdeel van dit landelijke netwerk, dat er begin 2023 moet zijn. Dit moet leiden tot meer veiligheid door uniforme landelijke kwaliteit, verbetering van de bereikbaarheid tijdens piekbelasting, meer uitwijkmogelijkheden in geval van uitval, betere informatie-uitwisseling tussen diensten en regio’s en betere dienstverlening voor de burger.

Burgemeesters Romeyn, Hamming en Dales – de bestuurlijk portefeuillehouders van de meldkamer Noord-Holland -, stonden tijdens de opening donderdagmiddag stil bij de reeks van vernieuwingen op het meldkamerdomein: “Door de vernieuwingen zijn de hulpverleningsdiensten nog beter in staat om hulpvragen van onze inwoners en crisissituaties het hoofd te bieden. Een enorme operatie die voor de burger eigenlijk achter de schermen en geruisloos is verlopen."

Ook Liesbeth Huyzer, lid van de Korpsleiding Nationale Politie was aanwezig bij de officiële opening: “Brand, auto-ongeluk, hartaanval: je hoort slechts het bonken van je hart en het suizen van je oren. Misschien is het wel een combinatie van die twee situaties. Wat wilt u dan horen? Kunt u dan nog bedenken welke hulpdienst u nodig heeft? Of precies vertellen waar u bent? Ik vermoed dat het makkelijker is om dan gewoon te kunnen roepen wat er aan de hand is. U belt 1-1-2 en de professional op de meldkamer weet dan genoeg.”

Anke Kortenray, hoofd meldkamer: "We zijn er in de voorbereiding lang mee bezig geweest. Dit is een belangrijke stap voorwaarts, waarin wij nu deel uitmaken van de meldkamer van de toekomst en klaar zijn voor de technische en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen. Er is door veel partijen een aantal jaren lang hard gewerkt om de meldkamer Noord-Holland te realiseren, en vandaag is het dan eindelijk zover… de officiële opening!”

Voor meer informatie, zie de website van de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Foto: Jeffrey Koper