Overslaan en naar de inhoud gaan

Afgelopen herfstperiode hebben we met verschillende partijen gesproken over onze toekomst en ons Beleidsplan. Met collega's, gemeenteraadsleden en ketenpartners hebben we het gesprek gevoerd over de vier ontwikkelthema’s van het Beleidsplan 2020-2023. Deze thema’s zijn:

  1. Veilig Leven
  2. Nieuwe Crisistypen
  3. Zorg & Veiligheid
  4. Brandweer 360

Nieuw Regionaal Risicoprofiel

Natuurbranden, overstromingen, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen doorlopend een bedreiging van de samenleving. Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s. Op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het bestuur strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing. Deze ambities zijn vastgelegd in het Beleidsplan van de veiligheidsregio. Om met risico’s om te kunnen gaan moeten overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken. Het risicoprofiel is hiermee tevens de basis voor risicocommunicatie.

Gemeenteraden mogen zienswijze indienen

Als volgende stap mogen de gemeenten van Noord-Holland Noord reageren op het concept-beleidsplan en het Regionaal Risicoprofiel. Gemeenteraden hebben het Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel inmiddels ontvangen. Zij mogen een zienswijze indienen op deze stukken. De zienswijzen en onze reactie staan op de agenda voor de algemeen bestuursvergadering van 6 maart 2020. Ons algemeen bestuur stelt dan het Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan 2020-2023 vast. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is namelijk een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.