Onze voorzitter, de heer Bruinooge, heeft op grond van artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vandaag bijgaand aanwijzingsbesluit vastgesteld. Met dit aanwijzingsbesluit kunnen gemeentelijke toezichthouders optreden op grond van de Noodverordening.

Bekijk de inhoud van het besluit via onderstaande downloadknop.