Besloten is om het verbod op het openhouden van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zowel op of bij vakantieparken, kampeerterreinen als op of bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden toe te voegen aan de noodverordening. Ook de eerder genomen besluiten tot aanwijzing van verboden gebieden voor kampeerterreinen en slaap- en strandhuisjes zijn nu opgenomen in de noodverordening.

Tevens heeft de voorzitter op grond van artikel 4.2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020 bijgaand aanwijzingsbesluit vastgesteld. Met dit aanwijzingsbesluit kunnen toezichthouders optreden op grond van de huidige Noodverordening.