Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is overgegaan tot sluiting van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en kampeerterreinen omdat op deze locaties het risico bestaat dat mensen niet of niet voldoende 1,5 meter afstand van elkaar (kunnen) houden. Dit verhoogt het risico op verdere verspreiding van het coronavirus.  

Daarnaast draagt de sluiting van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de sluiting van kampeerterreinen naar verwachting bij aan een vermindering van het aantal reisbewegingen. Met name  in de vakantieperiode (de meivakantie). 

Zolang het devies “blijf zoveel mogelijk thuis” geldt, is openstelling van kampeerterreinen niet wenselijk. Ook niet als gasten op een kampeerterrein gebruik kunnen maken van privé-sanitair en er andere maatregelen zijn genomen om gast-contact te vermijden (bijvoorbeeld looproutes, afzettingen, adviezen over rug-aan-rug-passeren). Vermindering van het aantal reisbewegingen blijft namelijk het uitgangspunt. 

Dat betekent dat in ieder geval tot 20 mei 2020: 

  •  gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op of bij vakantieparken en kampeerterreinen gesloten blijven; 
  •  alle kampeerterreinen gesloten blijven.