Thuiswerken in combinatie met zorg en aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Het was bij Omring direct een van de hoofdthema’s, nu ruim een jaar geleden. Want zo weinig als toen nog bekend was over COVID-19, zo snel drong bij de zorgorganisatie door dat ‘corona’ niet zomaar voorbij zou zijn, vertelt Merita Rood. “Er is al in de aanloop naar de eerste lockdown een reeks voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo kwam er bewegwijzering in het pand en kwamen er afscheidingen in de toiletten en het restaurant. Wie thuis wilde werken, kon dat toen al doen. De technische faciliteiten die daarvoor nodig zijn, waren niet lang daarvoor helemaal in orde gemaakt.”

Pal na de afkondiging van de lockdown ging de werkgroep Veilig Werken van start, met daarin ook Merita Rood. “Een van de eerste dingen die we hebben gedaan, is kijken naar de ondersteuning thuis. Wat hebben mensen nodig? Daarna zijn alle thuiswerkplekken volgens de geldende Arbo-normeringen ingericht: grote beeldschermen, afhankelijk van de functie soms een dubbel beeldscherm, waar nodig ergonomische toetsenborden, voetenbankjes, daglichtlampen en bureaustoelen. De uitlevering duurde soms langer dan we hadden gewild, maar begin dit jaar hebben we de laatste thuiswerkplekken kunnen voltooien.”

Voorsorteren

Hoewel thuiswerken bij Omring voor kantoormedewerkers en (coördinerend) wijkverpleegkundigen voorlopig de norm blijft, is de afgelopen tijd wel al vooruitgekeken naar de periode daarna, vervolgt ze. “Als werkgroep Veilig Werken hebben we de afgelopen maanden een beleidsstuk geschreven over de toekomst van het thuiswerken binnen onze organisatie. De bedoeling is dat leidinggevenden te zijner tijd met hun mensen in gesprek gaan en inventariseren hoe zij de toekomst zien voor zichzelf: twee dagen per week thuis aan het werk, drie dagen, of bijvoorbeeld helemaal niet.”

De uitkomsten moeten helpen toekomstig beleid te formuleren. Dát thuiswerken een ‘blijvertje’ is staat volgens Merita Rood buiten kijf, de vraag is vooral in welke mate. “Het thuiswerken is door de corona-uitbraak ook binnen onze organisatie in een enorme stroomversnelling gekomen. Tot vorig jaar kon het wel, maar was het niet het uitgangspunt. Gedurende de coronatijd zijn we tegen dingen aangelopen die niemand kon voorzien en hebben we belangrijke nieuwe inzichten opgedaan. We merken bijvoorbeeld dat een behoorlijke groep zich heel senang voelt bij het thuiswerken. Tegelijkertijd bevalt het een ander deel minder goed, omdat ze de contacten met collega’s op het werk missen. Ik behoor zelf ook tot die categorie. Het sociale aspect laat zich best voelen.”

Nieuwsbrieven

Aan haar werkgever heeft het niet gelegen, benadrukt ze. “Vanaf dag één heeft het verbonden blijven centraal gestaan. We hebben in het begin dagelijks en later met een iets lagere frequentie coronanieuwsbrieven gemaakt met veel intern nieuws en veel wetenswaardigheden. Zo was en is – want ze worden nog steeds gemaakt - iedereen precies op de hoogte van wat er gebeurde en wat de volgende stappen waren. De organisatie sprak met één mond en dat was ongelooflijk belangrijk. Binnen ons programma ‘Samen Vitaal’ hebben we voor de zomer allerlei activiteiten georganiseerd waaraan mensen konden meedoen. We hebben veel tips aangereikt, van een eigen moestuintje aanleggen tot een cursus handwerken en een vreemde taal leren. Ook een in korte tijd vormgegeven winterprogramma was succesvol. Voor onze medewerkers op de zorglocaties en in de thuiszorg – die het écht voor de kiezen hebben gehad – is een speciaal traject voor mentale ondersteuning gekomen. En allerlei bestaande workshops en programma’s – denk aan ‘Stoppen met roken’, ‘Lekker in je vel’ of ‘Rust in je hoofd’ – zijn digitaal en online als webinars beschikbaar gekomen. Dat waren voorheen fysieke bijeenkomsten.”

Al die inspanningen hebben Omring voor een belangrijk deel geholpen aan de uitverkiezing tot Thuiswerkgever van het jaar, weet ze. “Uit alle reacties is naar voren gekomen hoezeer iedereen waardeert wat Omring heeft gedaan voor de eigen mensen. En in zekere zin zijn al die inspanningen ook een soort vliegwiel geweest voor nieuwe, enthousiaste initiatieven van binnenuit. Zo heeft een van de collega’s, die ook yogadocente is, zes beginnerslessen online gezet. Die staan in onze digitale werkomgeving en iedereen bij Omring kan daaraan op elk gewenst moment meedoen. Dat tweerichtingsverkeer benadrukt voor mij écht de betrokkenheid die veel collega’s voelen.”