Nederland bereidt zich voor op de komst van een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk heeft  daarom alle 25 veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren. Binnen vijf dagen moeten ook in onze regio zeker duizend plekken beschikbaar gesteld worden door de zestien gemeenten. Daarna moeten volgens afspraak nog eens 1.000 plekken bij onze zestien gemeenten geregeld worden. Het gaat nu dus in totaal om de mogelijke opvang van 2.000 vluchtelingen in onze regio voor in eerste instantie de periode van een half jaar. De zestien gemeenten in onze regio zijn verantwoordelijk voor de opvang van deze mensen. De zestien burgemeesters voelen de energie, draagvlak, steun om dit te doen.

Nog veel is onduidelijk. We weten niet of, wanneer en hoeveel mensen komen.  We zijn erg geraakt door wat we zien in de media over de oorlog in Oekraïne. De beelden, zoals moeders en kinderen die in de schuilkelders bijeen zitten in angst voor de bommen raken iedereen en houden ons bezig.

Gevluchte Oekraïners mogen zich vrij bewegen in Nederland. Tot nu toe is duidelijk dat de vluchtelingen drie maanden in Nederland kunnen blijven op een toeristenvisum. Een deel van de mensen zal onderdak vinden bij familie en vrienden. Een ander deel zal zich bij de overheid en gemeenten melden voor hulp. Nog veel is onduidelijk. We weten nog niet hoeveel mensen naar ons toe komen. We weten niet hoe lang de oorlog duurt en hoe lang de vluchtelingen blijven. Naast onderdak, eten en drinken hebben deze mensen en kinderen na enige tijd ook kinderopvang, school, medische en psychische zorg en werk nodig. We steken de handen uit de mouwen. Hier zijn we als veiligheidsregio en gemeenten voor.

We zien dat mensen plekken in hun huis, bed and breakfast maar ook in vakantieparken, boten en meer aanbieden. Voor dit aanbod kunnen mensen het beste contact opnemen bij hun eigen gemeente of de gemeente waar deze ruimte beschikbaar is.