De veiligheidsregio’s hebben in het Veiligheidsberaad van 23 mei aangegeven te willen onderzoeken of zij deze extra opvang kunnen realiseren. In principe is de afspraak dat elke regio zorgdraagt voor 150 extra crisisnoodopvangplekken, waarvoor bijvoorbeeld lege kantoren, evenementen- of sporthallen geschikt kunnen worden gemaakt. Het is een oplossing bedoeld voor een periode van twee à drie weken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bereid de extra opvang te realiseren. “Onze voorkeur gaat uit naar een locatie die deels al is ingericht”, stelt Krishna Taneja, directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. “Daarnaast zullen nog tal van zaken georganiseerd moeten worden, zoals personeel, beveiliging, voldoende bedden en andere materialen en ruimte om de mensen activiteiten aan te kunnen bieden. Het verzoek vanuit COA dat de locatie op het moment dat het nodig is binnen 24 uur beschikbaar kan zijn, vraagt opnieuw veel flexibiliteit van alle betrokken partijen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook dit voor elkaar krijgen.”