Vanuit Noord-Holland Noord was een beperkt gezelschap aanwezig, dat bestond uit de burgemeesters van Hoorn en Heiloo, twee wethouders van Alkmaar en Heerhugowaard (allen aanwezig vanuit de regionale adviescommissie Zorg en Veiligheid) en bestuurders of medewerkers van de politie, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, het Openbaar Ministerie, GGZ-NHN en Esdégé-Reigersdaal.  

Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico

De delegatie van de ministeries werd in het bijzonder geïnformeerd over het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. Vanuit Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is eind 2018 gestart met dit project, dat zich richt op de aanpak van een groep mensen met verward of onbegrepen gedrag, bij wie sprake is van complexe problematiek en overlastgevend of gevaarlijk gedrag. Grofweg bestaat het project uit twee verbeterlijnen: de ontwikkeling van een langlopende, intensieve persoonsgerichte aanpak voor zo’n 45 personen en de aanpak van de woonproblematiek van de doelgroep.

Casuïstiek geeft kijkje in dagelijkse praktijk en knelpunten

Aan de hand van zeer ingewikkelde casuïstiek kregen de bewindspersonen een kijkje in de dagelijkse praktijk van de aanpak. Daarbij kwamen ook knelpunten aan de orde, die onder meer betrekking hadden op een betere beschikbaarheid en toegankelijkheid van acute hoog beveiligde zorgplekken en de behoefte aan langdurige zorgplekken met beveiliging. Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de wenselijkheid van een landelijk ondersteuningspunt en centrale regievoering voor de hoog beveiligde zorgplaatsingen van de doelgroep.

Een goed gesprek

Na afloop waren de eerste reacties van de aanwezigen zeer positief over het verloop en de opbrengst van de bijeenkomst. Jan Nieuwenburg (burgemeester van Hoorn en voorzitter van de Commissie Zorg en Veiligheid): “Het is goed om te zien dat beide bewindslieden zeer betrokken zijn bij de aanpak van personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico. Met scherpe vragen zochten zij echt inhoudelijk de verdieping om zicht te krijgen op de succesbepalende factoren van de aanpak en oplossingsrichtingen voor de knelpunten. Ik denk dat we er met alle aanwezigen goed in geslaagd zijn om op basis van onze praktijkervaringen bruikbare suggesties te doen voor de toegankelijkheid van acute en langdurige hoog beveiligde zorgplekken. Ook hebben we ideeën kunnen uitwisselen over een meer centrale regierol bij het plaatsen van de doelgroep op zorgplekken. Deze regierol zou vergelijkbaar kunnen zijn met de regievoering over de IC-bedden tijdens de coronacrisis: vanuit een centraal punt monitoren waar plek is en voorbij gebruikelijke gebiedsgrenzen treden om afspraken te maken voor plaatsing. Kortom: een zeer geslaagde middag wat mij betreft!”

Meer weten over het project? Lees het op deze pagina.

Mensen luisteren naar toespraak van Burgemeester Nieuwenburg
Minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis zitten achter ronde tafel en luisteren naar iemand buiten beeld
Projectleider spreekt groep toe, met in beeld Burgemeester Nieuwenburg, Minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis
Foto van minister Grapperhaus die spreekt en anderen om hem heen luisteren