Wat zijn de gezondheidseffecten van asbest?

Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken.

Wat is de kans op ziekte door asbest?

Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op kanker wordt groter bij het langdurig inademen van grote hoeveelheden asbestvezels. Als iemand op één dag veel asbestvezels inademt (zoals kan gebeuren bij een brand met asbest), is de kans op het krijgen van kanker verwaarloosbaar klein. Het grootste risico van asbest is aanwezig als iemand lange tijd grote hoeveelheden asbestvezels inademt. Dit vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, iedere werkdag, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd.

Blootstelling aan een kankerverwekkende stof zoals asbest moet niettemin zo veel mogelijk worden voorkomen. Neem daarom de omschreven voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk in acht.

Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden?

Van asbest is bekend dat het vrijkomen van losse vezels, bij inademing, een risico voor de gezondheid kan vormen. Omdat de blootstelling aan losse asbestvezels tijdens de brand voor jou waarschijnlijk van korte duur is geweest, is het risico dat je hebt gelopen gedurende de brand verwaarloosbaar klein.

Lopen kinderen meer risico dan volwassenen?

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels. Maar vanwege hun lange levensverwachting zullen zij na blootstelling wel de asbestvezels lang in hun lichaam meedragen. Daarom hebben kinderen na blootstelling aan asbest uiteindelijk een grotere kans op het ontwikkelen van mesothelioom of longkanker. Daarnaast kunnen kinderen in bepaalde gevallen een hogere blootstelling aan asbestvezels hebben, doordat ze bijvoorbeeld kruipen of veel op de grond spelen.

Kinderen lopen ook meer risico asbestvezels in te ademen als ze met brandresten spelen. Het is daarom belangrijk je kind op een schone plek te laten spelen.

Wat gebeurt er met asbestvezels die worden ingeademd?

Vezels kunnen door inademen in de longen terechtkomen. Sommige vezels worden weer uitgeademd en andere worden door het lichaam afgevoerd. Soms blijven vezels in de longen achter en kunnen na vele jaren longkanker of mesothelioom (long- of buikvlieskanker) veroorzaken.

Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken?

Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en daar kunnen ze voor zover nu bekend geen kwaad. Vanuit je maag worden de vezels afgevoerd.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

Je hoeft niets te doen. Het is niet waarschijnlijk dat je (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat je hier gezondheidsklachten van krijgt, is verwaarloosbaar klein.

Kan getest worden of ik asbestvezels heb ingeademd?

Nee, hier bestaat geen test voor. Asbestvezels zijn ook niet zichtbaar op röntgenfoto’s. Met medisch onderzoek kan men helaas niet:

  • nagaan wat de blootstelling aan asbest is geweest;
  • vaststellen wat de gezondheidsschade is die iemand heeft opgelopen door recente blootstelling aan asbest;
  • voorkomen dat later gezondheidseffecten optreden.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?

Met vragen over asbest en gezondheid kun je contact opnemen met de plaatselijke GGD. Neem bij gezondheidsklachten contact op met jouw huisarts