Voordat een gemeente een evenementenvergunning verleent, wordt advies gevraagd aan de GHOR, GGD en brandweer. Het advies van de GHOR is in belangrijke mate gericht op geneeskundige hulpverlening. Het accent bij de GGD ligt op de zogenoemde Technische Hygiënezorg: het beperken van infectierisico. Daarnaast moeten evenementen ook voldoen aan voorschriften op het gebied van brandveiligheid.

Veilige evenementen organiseren

Lees ons magazine over wet- en regelgeving, richtlijnen en andere zaken waar je aan moet denken bij het organiseren van een evenement. 

Model Veiligheidsplan en Coronaplan voor evenementen