Belangrijke mededeling: Vluchtelingencrisis

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Op onze webpagina vrnhn.nl/oekraine vind je informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oerkaïne in onze regio en ook antwoorden op veelgestelde vragen over de Oekraïne crisis. Ook hebben we hier linkjes geplaatst naar informatiepagina’s van alle gemeenten in Noord-Holland Noord. Wil je iets betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen? Kijk op https://www.refugeehelp.com/offer-help hoe jij kan helpen.

Crisisnoodopvang voor asielzoekers

Voor informatie over de opvang van asielzoekers kun je terecht op de webpagina Asielzoekers. Voor antwoorden op de veelgestelde vragen hebben wij ook een pagina aangemaakt.

Statushouders

Voor vragen over statushouders kunt u terecht bij uw gemeente.

Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie.

Ontstaan

Na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam werd de knoop doorgehakt: de rampenbestrijding in Nederland moet beter. Het resultaat is de indeling van het land in 25 veiligheidsregio's. De komst van de regio's moet ervoor zorgen dat de coördinatie van rampenbestrijding efficiënter verloopt. Op 1 januari 2004 was Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een feit.

Onderdelen

De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit verschillende onderdelen: de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer, Ambulancezorg Noord-Holland Noord en het Zorg- en Veiligheidshuis.

 

Satellietbeeld van de regio Noord-Holland Noord

Werkgebied

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van Beemster en Zeevang tot het IJsselmeer en alles ten noorden daar van, inclusief Texel.