Voorzitter van de veiligheidsregio Emile Roemer doet in het document verslag aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord over de periode van september tot en met november 2020. Hij blikt terug op de manier waarop we in onze regio zijn omgegaan met de coronapandemie. Sinds de uitbraak van het virus werken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, politie-eenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie, de gemeenten in ons gebied en de ketenpartners uit het zorgdomein samen aan de beheersing van het virus.

Bekijk de aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden van de voorzitter van de veiligheidsregio voor de derde tussentijdse rapportage en eindrapportage.