De consequenties van een ramp of crisis in de Noordkop kunnen complex zijn omdat er veel diversiteit is in Den Helder: door woningbouw, industrie, haven- en offshore activiteiten en toerisme. Door afspraken te maken over wie wat doet, kan de bestrijding van de ramp of calamiteit direct goed opgestart worden. De verschillende partijen brengen daarvoor hun eigen kennis en kunde in.

Krishna Taneja, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ziet het belang van samenwerking en inzet van hun expertise door het ‘bijzondere risicoprofiel van Den Helder, met de Noordzee, zeehavens en een luchthaven’. ‘Dit convenant is een volgende stap in de samenwerking met de marine. Zo werken de brandweer van de veiligheidsregio en die van de marine al jaren goed samen.’