In Noord-Holland Noord werden eind september meer dan 3.800 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dit is ruim meer dan de door het Rijk gevraagde aantal. Het totaal aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne is daarmee zo goed als bezet. Omdat doorplaatsen van vluchtelingen naar gemeenten in onze regio steeds moeilijker wordt, is het niet zinvol de doorstroomlocatie aan de James Wattstraat 25 in Alkmaar nog langer open te houden.

Als Oekraïense vluchtelingen zich na 18 oktober 2022 melden bij gemeenten in Noord-Holland Noord, kunnen zij doorverwezen worden naar de landelijke doorstroomlocatie in Amsterdam. Daar wordt een intake gedaan en kan het verzoek tot opvang uitgezet worden bij het landelijke coördinatiecentrum vluchtelingenspreiding (LCVS).

Snel opgeschaald

De doorstroomlocatie in Alkmaar is ingericht als poortwachtersfunctie voor onze regio. Vluchtelingen uit Oekraïne die zich melden in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen hier terecht voor een intake-gesprek en kortstondige opvang. De gemeente waar de vluchtelingen geplaatst worden, draagt vervolgens zorg voor de verdere opvang. Door de doorstroomfunctie niet af te bouwen, maar slechts in wachtstand te zetten, kan de veiligheidsregio deze snel weer activeren als het nodig is.