Doorontwikkeling noodzakelijk

De doorontwikkeling van onze brandweerzorg blijft wel noodzakelijk. De ontwikkelingen in samenleving zijn immers nog net zo relevant en knelpunten worden binnen de organisatie steeds meer zichtbaar en voelbaar. Maar, als we gaan vernieuwen, hebben we de steun van onze vrijwilligers en beroeps hard nodig.

Eerdere plannen van tafel

Daarmee is het plan, dat we in 2022 presenteerden met daarin de toekomstige sluiting van kazernes Slootdorp en Ursem en de herinrichting van de taken van posten, van tafel. Met de gesprekken die we op alle posten voerden in het achterhoofd en de oorspronkelijke kaders uit 2019 in de hand, kijken we samen met ons bestuur – de zestien burgemeesters – wat er moet gebeuren: welke stappen moeten we zetten om te komen tot een sterke, robuuste brandweer? Een brandweerorganisatie die het hoofd biedt aan ontwikkelingen in de samenleving, nu en in de toekomst?

Nieuwe bestuurlijke uitgangspunten

Samen met ons bestuur hebben we dan ook nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor de doorontwikkeling van de brandweer. Zo wordt het budget neutrale kader losgelaten. De komende jaren gaan we ons inzetten op betere bezetting van de posten, vakbekwaamheid, innovatie en verbinding. We zijn trots op de lokale verbondenheid van al onze brandweervrijwilligers. Ons lokale netwerk van kazernes is en blijft dan ook het uitgangspunt. Daarbij geloven we in gedifferentieerde en innovatieve brandweerzorg met een passend antwoord op de lokale omgeving. Met onze organisatie en ons bestuur blijven we ons daarvoor inzetten. In 2025, 2026 en 2027 investeren we extra in de versterking van de basis brandweerzorg. De komende periode hiervoor gebruiken we om onze plannen daarvoor uit te werken.

Kennis en inzet posten nodig

Om te kunnen doorontwikkelen vragen we ook inzet van onze posten. Bijvoorbeeld op het gebied van veilig leven, maar ook bij het verbeteren van onze brandweerdata. Denk hierbij aan openheid, het geven van inzicht in de vakbekwaamheid, paraatheid en vitaliteit. Daarnaast door het risicoprofiel te toetsen aan de lokale kennis van de post. Tijdens de gesprekken met de posten over het dekkingsplan wordt deze lokale input nu opgehaald. Deze input heeft zich al als zeer waardevol bewezen en willen we jaarlijks ophalen.

Concrete plannen uitwerken

We begrijpen dat de nieuwe bestuurlijk uitgangspunten nog weinig concrete invulling geven op postniveau. De uitgangspunten vormen dan ook het bestuurlijk kader waarbinnen we onze concrete plannen kunnen uitwerken voor een toekomstbestendige brandweerorganisatie. Hiermee gaan we de komende tijd aan de slag.