• Zorg dat je in zee gaat met een erkende installateur. Deze kun je herkennen aan een keurmerk. Zij geven de garantie dat de panelen veilig gelegd worden en kun je bij problemen aanspraak maken op herstel.
  • De omvormer kan heet worden tijdens het gebruik. Heb je een inpandige omvormer, plaats deze daarom op een brandveilige achtergrond zoals steen of gips. Zorg dat de installatie zijn warmte kan afgeven. Dus plaats geen spullen binnen 50 cm van de omvormer.
  • Inspecteer ieder seizoen je zonnepanelen en de omvormer. Probeer dit te koppelen aan een vast moment, zoals schoolvakanties. Ga niet zelf het dak op, maar bekijk deze vanaf een veilige plek.
  • Zonnepanelen leveren je veel op, maar brengen ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Als je iets hoort knetteren of je twijfelt aan de veiligheid, schakel de zonnepanelen dan uit en bel je installateur.

Lees meer tips op: https://www.brandweer.nl/onderwerpen/zonnepanelen-tips/

Voorzichtigheid altijd geboden

Overigens geldt voor alle elektrische apparaten, opladers en apparaten die stroom opwekken of geleiden dat je voorzichtig moet zijn. Bekijk daarom ook de tips over elektrische apparaten: https://www.brandweer.nl/onderwerpen/elektrische-apparaten/. Of lees de tips over opladers, batterijen en accu’s: https://www.brandweer.nl/onderwerpen/opladers-batterijen-en-accus/.

Waarom kunnen zonnepanelen bluswerk bemoeilijken in geval van brand?

Zonnepanelen kunnen als een soort paraplu werken: ze houden het bluswater weg van de brand onder de panelen. Wanneer er op het dak van een huizenblok aaneengesloten zonnepanelen liggen, kan het vuur zich dan ook onbeperkt over het dak van het een naar het andere huis verspreiden. Een zogenaamde stoplijn, een grens die natgehouden wordt, is dan moeilijk aan te leggen door de brandweer.

Is het aantal branden met zonnepanelen toegenomen?

Door de sterke toename in zonnestroominstallaties (waar zonnepanelen onderdeel van uitmaken) neemt de kans toe dat deze installaties bij brand ook beschadigd raken. De laatste jaren is er dan ook een toename te zien in het aantal gebouwbranden waarbij zonnepanelen betrokken zijn. Waren het er tot en met 2022 landelijk ongeveer 35 per jaar, tellen we er nu voor de eerste helft van 2023 al 55. Of de installaties de oorzaak zijn geweest van die branden en welke rol ze hebben gespeeld in het verloop van die branden is moeilijk vast te stellen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn TNO, NEN en NIPV eind 2022 met een project gestart om het toezicht op en de voorschriften voor de brandveiligheid van zonnestroominstallaties te verbeteren.

Wat kunnen we leren van de brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf?

Er loopt een uitgebreid brandonderzoek. Hierin worden verschillende zaken geëvalueerd: wat is er in het voortraject gebeurd? Hoe is het brandverloop geweest? Wat is er tijdens de brand gebeurd? Hoe hebben de hulpdiensten geacteerd? Wat is er te leren? Er is veel gebeurd die dag. Er was een grote inzet van hulpverleners, waaronder zo’n 300 brandweermensen. In de media was slechts een beperkt beeld van de situatie zichtbaar. Veiligheidsregio Gelderland-Midden wacht de resultaten van het uitgebreide brandonderzoek af en reageert voor die tijd niet op meningen of oordelen die vanuit het beperkte beeld tot stand zijn gekomen. Naar verwachting is er na 1 september meer te zeggen over deze specifieke brand.