Toewerken naar concrete resultaten

De strategische werkagenda bestaat uit diverse gezamenlijke initiatieven. Vervolgstappen in 2024 zijn gericht op het uitvoeren van deze initiatieven, het verder versterken van de samenwerking en het opvolgen van de uitkomsten om hiervan te leren en te verbeteren. De ambitie is om snel concrete resultaten te boeken en het voorspelde personeelstekort te verlagen. Daar werken we de komende jaren met elkaar naartoe. 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord faciliteert vanuit haar netwerkrol de samenwerking tussen ketenpartners, met Anke Kortenray als bestuurlijk ambassadeur voor het ROAZ-plan.

Trots op gezamenlijke inspanningen

Met trots presenteren wij dit resultaat, dat tot stand is gekomen door de inzet van de acute ketenpartners in de regio. Deze samenwerking vormt een goede basis voor een succesvol vervolg.

Stuurgroep namens de betrokken partners bij het ROAZ-plan NHN
Stuurgroep namens de betrokken partners bij het ROAZ-plan Noord-Holland Noord