Pilot NIPV

We zijn dan ook blij dat we als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan een pilot van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid kunnen meewerken. Op ons verzoek wordt hierbij een drone de lucht ingestuurd bij natuurbrandmeldingen voor een snelle locatiebepaling en overzicht.

Donderdag 6 juni: trainen vrijwilligers tot observator

Op donderdag 6 juni worden vrijwilligers van brandweerpost Bergen getraind als observator. Daarbij gaat de drone ook de lucht in. De observatoren in het veld fungeren als de ogen en oren van de dronepiloot in de meldkamer van Rotterdam en houden zicht op het luchtruim. Zelf heeft Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond al drie drones in gebruik. Zodra er een vergunning is voor het vliegen met de drone 'beyond visual line of sight', waarbij de piloot zich op andere locatie dan drone zelf bevindt, is de inzet van observatoren niet meer noodzakelijk.

Live beeld

De drone slaat geen beelden op, maar geeft live beeld door aan de meldkamer zodat de locatie van de brand snel kan worden bepaald en eenheden op de grond effectief kunnen worden aangestuurd. De drone heeft een spanwijdte van 2,5 meter en kan een maximale vlieghoogte van 120 meter bereiken. Binnen deze pilot wordt de drone ingezet in Bergen en het verzorgingsgebied van onze andere kustposten. De pilot loopt tot en met oktober.

Toekomstvisie

Met deze pilot wil de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord waardevolle inzichten verwerven over de inzet van drones bij brandbestrijding. Deze inzichten dragen bij aan een weloverwogen besteding van ons innovatiebudget en aan de ontwikkeling van een veerkrachtige en veilige brandweerzorg, die voorbereid is op de uitdagingen van deze tijd.