Bij de stukken van het Algemeen Bestuur zit het voorstel ‘Bestuurlijke proces mogelijke taakstelling 2026’. Hieronder volgt een duiding van het voorstel. Omdat gemeenten in 2026 minder geld van het Rijk krijgen, kan dat ook effect hebben op onze financiën als veiligheidsregio.