De voorzitter heeft op 14 oktober 2020 de nieuwe noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit vastgesteld. In de noodverordening zijn de veranderde maatregelen vastgelegd. Deze besluiten treden in werking op 14 oktober 2020.

Tweede tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft voor de tweede keer een tussentijdse rapportage uitgebracht over de bestrijding van het coronavirus in onze regio. Voorzitter van de veiligheidsregio Piet Bruinooge doet in het document verslag aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord over de periode van juni tot en met augustus. Hij blikt terug op de manier waarop we in onze regio zijn omgegaan met de coronapandemie. Sinds de uitbraak van het virus werken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, politie-eenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie, de gemeenten in ons gebied en de ketenpartners uit het zorgdomein samen aan de beheersing van het virus.

Lees hier de tweede tussentijdse rapportage en de brief van de voorzitter aan de gemeenteraden.

Eerste tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus

Op 11 maart 2020 werd het coronavirus door de World Health Organization (WHO) officieel als pandemie erkend. Op 12 maart 2020 is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, net als alle veiligheidsregio's in Nederland, opgeschaald naar GRIP-4. Daarmee is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio, de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge. Over de afgelopen periode tot 1 juni 2020 doet de voorzitter van onze veiligheidsregio verslag aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord. Bekijk de tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De rapportage wordt aangeboden door Piet Bruinooge als voorzitter Veiligheidsregio. Bekijk zijn brief bij de rapportage.

U bent niet akkoord gegaan met de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Daarom wordt inhoud uit externe bronnen niet getoond. Accepteer de het cookiebeleid om de geblokkeerde inhoud te tonen.