Veel telefoon zijn al ingesteld om een NL-Alert te ontvangen. Op sommige telefoons moet je dit nog even zelf doen. Crisis.nl vertelt je precies hoe je dit kunt. Check direct of jouw telefoon is ingesteld om een NL-Alert te ontvangen!

Bericht bij een noodsituatie

Als jouw telefoon goed is ingesteld, ontvang je een bericht wanneer je in de buurt bent van een (dreigende) noodsituatie. In dit bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Een voorbeeld van een bericht van NL-Alert

Zo werkt het

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem; jouw privacy blijft gewaarborgd. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Jouw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

De onderstaande infographic legt uit wie wel en niet een bericht ontvangen.