OMS

Foto: / / Jan Jong / Brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het Openbaar Meldsysteem, hebben een rechtstreekse verbinding met de meldkamer brandweer van de veiligheidsregio.

Diverse organisaties zijn aangesloten op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil zeggen dat brandmeldinstallaties bij deze organisaties direct in verbinding staan met de meldkamer brandweer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Brandmeldingen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de overheidsorganisatie waar brandmeldingen binnenkomen. De veiligheidsregio zorgt voor een snelle en goede aansturing van de hulpdiensten. De veiligheidsregio is niet de leverancier van de datatransmissielijn (zoals de 112-meldkamer losstaat van de telefoonmaatschappij waarmee u 112 belt).

Leverancier

De leverancier van de datatransmissielijn (verbinding tussen installatie en meldkamer) kunt u in deze regio zelf kiezen. Om marktwerking mogelijk te maken is er keuze uit vijf leveranciers.

Aansluiting

Afhankelijk van het gebruik van een gebouw moeten sommige gebouwen voorzien zijn van een brandbeveiligingsinstallatie (onder meer brandmeld- en sprinklerinstallaties) en moeten brandmeldingen van deze installaties automatisch doormelden naar de meldkamer brandweer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit betreft de zogenaamde 'geëiste installaties met doormelding'. Brandmeldingen van dit soort installaties worden via het Openbaar Meldsysteem (OMS) automatisch afgeleverd bij de meldkamer brandweer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De brandweer in uw gemeente kan u hier informatie over verschaffen.

Brochure

De brochure van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft naast achtergrondinformatie ook per onderwerp overzichtelijk weer wat belangrijk is en welke stappen doorlopen moeten worden.