Laatste update: 10 januari 2023

Locatie met een verplichte doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)

Het is belangrijk dat de brandweer na een brandmelding snel je gebouw en/of hekwerk kan openen, zonder sloopwerkzaamheden te moeten uitvoeren. Daarom verwachten wij dat je een andere manier van toetreding inregelt, bij voorkeur op korte termijn, uiterlijk tot 31 december 2024. Wij vragen je ons via risicobeheersing@vrnhn.nl actief te betrekken bij het bepalen van het alternatieve systeem dat het beste bij het gebouw past. Jouw branddetectiebedrijf kan hierbij helpen.

Locatie met een niet-verplichte doormelding naar de RAC

Een nieuw toetredingssysteem is niet verplicht, maar wel geadviseerd. Jouw branddetectiebedrijf kan hierbij helpen. Wij vragen je om een alternatief systeem voor de aanschaf wel eerst met ons af te stemmen.

Welke alternatieven adviseren wij?

  1. Toegang door ontgrendeling van het pand en/of hekwerk door de automatische brandmeldinstallatie (BMI). Het is hierbij mogelijk een korte vertraging in te bouwen, ter overbrugging van de opkomsttijd van de brandweer;
  2. Toegang verlenen door organisatorische afspraken, bijvoorbeeld door aanwezige personen/beveiliging. Zo kan de brandweer bij een incident het pand worden binnengelaten door iemand die aanwezig is en een sleutel heeft. Dit is enkel een alternatief voor de sleutelkluis of -buis voor locaties waar 24 uur iemand aanwezig is of waar iemand binnen enkele minuten aanwezig kan zijn om ons binnen te laten. Denk bijvoorbeeld aan een zorgcentrum, ziekenhuis, kinderdagverblijf of gevangenis.

Maak je liever gebruik van een ander toetredingssysteem?

Dan moet dit voldoen aan de volgende functionele eisen:

  • De brandweer moet 24 uur per dag, 7 dagen per week op een snelle en eenvoudige manier naar binnen kunnen na een brandmelding;
  • Het toetredingssysteem is afgestemd met de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
  • Het toetredingssysteem moet tenminste functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening;
  • Het beheer, onderhoud en testen van het systeem op functionaliteit moet beschreven zijn in het logboek van het gebouw.

Wil je ons informeren?

Is er een nieuw toetredingssysteem geïnstalleerd en/of is het sleutelbuis- of kluissysteem verwijderd? Dan vragen wij je dit aan ons door te geven via risicobeheersing@vrnhn.nl. Wij verwerken de nieuwe gegevens in onze operationele informatiesystemen.

Wat gebeurt er met het huidige sleutelbuis- of kluissysteem van je gebouw?

De inhoud van het sleutelbuis- of sleutelkluissysteem blijft jouw eigendom en mag je zelf ontmantelen. Als je het sleutelsysteem niet zelf kan openen kun je daarover met ons contact opnemen. Een medewerker van de brandweer komt dan het sleutelsysteem bij je openen. Daarna kun je naar eigen wens de sleutelbuis of -kluis verwijderen.

Meer weten?

Stel je vraag aan onze medewerkers van de brandweer via risicobeheersing@vrnhn.nl. Vermeld in je e-mail ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.