Belangrijke informatie

Alle organisaties en particulieren kunnen een declaratie indienen, behalve WMG-zorgaanbieders. Deze regelgeving is ingegaan op 1 januari 2018. U kunt de declaratie indienen bij de regionale Ambulance Voorziening in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking:

  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

  • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
  • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.
Automatische Externe Defibrillator

Declaratieformulier

U kunt uw declaratie indienen via onderstaand formulier. Vragen over het formulier kunnen worden gesteld aan P&C@vrnhn.nl. Bedrijven en instellingen kunnen een declaratie of factuur sturen naar digitalefactuur@vrnhn.nl t.n.v. RAV NHN, postbus 416, 1800 AK ALKMAAR.

AED-declaratieformulier

Contactgegevens
Gegevens van de reanimatie
Te declareren kosten