Leveranciers

Op de voorziening voor het ontvangen van automatische meldingen van Meldkamer Noord-Holland mogen vier leveranciers meldingen rechtstreeks doormelden: Telesignal, Siemens, Bosch Energy and Building Solutions en ASB-Security BV.

Meldkamer Noord-Holland is verantwoordelijk voor het ontvangen en beoordelen van meldingen. De leveranciers zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van het blokkeren, in onderhoud zetten en regulier testen van een doormelding. Op de afzonderlijke webportals van de leveranciers kunnen de waarschuwingsgegevens worden aangepast. Voor vragen vind je de gegevens van je leverancier hieronder.

Telesignal Europe BV

Fokkerstraat 27
3905 KV Veenendaal
Contactpersoon: de heer Tim van Vliet
Telefoonnummer:
0318 5222 33
Email: info@telesignal.com
Website: www.telesignal.com

Siemens

Prinses Beatrixlaan 801
2596 BN  Den Haag
Contactpersoon:
mevrouw Majdi Bocko of Peter Gruppe
Telefoonnummer: 070 333 1906
Email: cm-oms.nl@siemens.com
Website: www.siemens.nl/oms

Bosch Energy and Building Solutions

Ringwade 31a
3439 LM  Nieuwegein
Contactpersoon: mevrouw Audrey Verbeek / 
Anneke Elsendoorn
Telefoonnummer: 0800 - 022 7999
doorkiesnummer 3
Email: oms@nl.bosch.com
Website: www.boschbuildingsolutions.nl

ASB-Security BV

Boschdijk 720
5624 CL  Eindhoven
Contactpersoon: de heer Wolter Schunselaar
Telefoonnummer: 040 262 23 22
Email: 
oms@asb.nl
Website: www.asb.nl

Chubb Fire & Security BV

Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Telefoonnummer: 088 - 112 40 00
Email: sales.fsy@chubbfs.nl
Website: www.chubbfs.nl