Je hebt het recht op inzage in jouw eigen persoons- en medische gegevens. Daarnaast bestaat het recht om jouw persoonlijke gegevens te wijzigen, te vernietigen of over te dragen. De uitgangspunten en voorwaarden van deze rechten kun je terugvinden in de privacyverklaring VRNHN.

Wil je jouw medisch dossier inzien?

Op dit moment is er één manier om jouw medisch dossier in te zien. Je kunt dit doen via dit aanvraagformulier.

Binnenkort dossier aanvragen via het Portaal

Binnenkort zal er een mogelijkheid zijn om dit digitaal in te zien via het Portaal*. Dan kun je jouw dossier online bekijken via www.mijnambulancezorg.nl. Om bij jouw medisch dossier te kunnen dien je in te loggen met je DigiD. Meer informatie volgt nog.

*Een belangrijke voorwaarde waaraan voldaan moet worden om jouw dossier naar het portaal te mogen versturen is dat wij als ambulancedienst jouw identiteit moeten vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Dit is een wettelijke eis om ongewenste verwisseling van medische gegevens tussen patiënten te voorkomen. Het kan voorkomen dat jouw medisch dossier niet online te bekijken is in het portaal. Dit kan dus komen doordat wij de identiteitscontrole niet hebben kunnen uitvoeren. In die situaties mogen wij jouw dossier niet uploaden naar het online portaal. Je wordt dan vanuit het portaal terugverwezen naar ons om op onderstaande manier jouw medisch dossier op te vragen. Lees meer informatie over de identiteitscheck op de website van de Rijksoverheid.

Wil je jouw medisch dossier wijzigen of vernietigen?

Wil je jouw medisch dossier wijzigen of vernietigen? Een verzoek tot wijziging of vernietiging van de persoons- en medische gegevens kun je via de mail indienen (ambulancezorg@vrnhn.nl). Het medisch dossier mag pas worden vrijgegeven nadat een verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden. Doe je een verzoek namens iemand anders, stuur dan ook een machtigingsformulier mee. Na ontvangst nemen wij contact met je op om de vervolgstappen te bespreken en lichten wij toe hoe wij de identiteit verifiëren.