Laatste update: 21 juni 2022

Gevolgen per type locatie

De gevolgen van het vervallen van het huidige sleutelbuis- en sleutelkluissysteem verschillen per type locatie. Bekijk hieronder welke categorie van toepassing is en welke acties er nodig zijn.

Categorie 1: locatie met een verplichte doormelding

Een gebouw en/of hekwerk met een verplichte brandweeringang en brandmeldinstallatie met doormelding naar de regionale meldkamer van de brandweer. Deze locaties moeten automatisch toegankelijk blijven voor de brandweer. Zorg daarom ervoor dat de brandweeringang bij brandmeldingen automatisch wordt ontgrendeld. Zo kan de brandweer zich zonder sloopwerkzaamheden, bijvoorbeeld een deur forceren, toegang blijven verschaffen tot het gebouw of terrein. Wij adviseren om vóór 2026 de brandmeldinstallatie hierop te laten aanpassen. Het realiseren van een rechtstreekse sturing vraag je aan bij jouw branddetectiebedrijf.

Als de rechtstreekse sturing vanuit de brandmeldinstallatie daadwerkelijk is gerealiseerd, wil je dat dan aan ons doorgeven via risicobeheersing@vrnhn.nl. Wij verwerken die gegevens dan in onze operationele informatiesystemen.

Categorie 2: locatie met een niet-verplichte doormelding

Een gebouw met een niet-verplichte brandweeringang en een brandmeldinstallatie. Door het op termijn vervallen van de huidige sleutelbuis- en sleutelkluissystemen vragen wij je een keuze te maken uit de twee hieronder genoemde opties:

  1. Je kiest ervoor om de niet-vereiste sleutelbuis- en sleutelkluissystemen geheel te verwijderen en daar ook geen gelijkwaardig alternatief voor te realiseren. Dit heeft tot gevolg dat bij een calamiteit het ontgrendelen van de brandweeringang en/of het hekwerk niet meer geborgd is. Indien nodig verschaft de brandweer zich op een andere manier (bijvoorbeeld deur forceren) toegang tot jouw gebouw.
  2. Je kiest ervoor om de niet-vereiste sleutelbuis- en sleutelkluissystemen geheel te verwijderen en te vervangen voor een rechtstreekse sturing vanuit de brandmeldinstallatie. Dit heeft tot gevolg dat bij een calamiteit het ontgrendelen van de brandweeringang en/of het hekwerk structureel geborgd blijft. Op deze manier kan de brandweer zich zonder sloopwerkzaamheden toegang blijven verschaffen tot het gebouw. Het realiseren van een rechtstreekse sturing vraag je aan bij jouw branddetectiebedrijf.

Wij verzoeken je de gemaakte keuze aan ons door te geven via risicobeheersing@vrnhn.nl. Wij verwerken die gegevens dan in onze operationele informatiesystemen.

Categorie 3: locatie waarbij huidige sleutelbuis- en sleutelkluissysteem opgeheven wordt

Een gebouw met een brandweeringang. Op deze locatie zal het huidige sleutelbuis- en sleutelkluissysteem verwijderd worden. Dit heeft tot gevolg dat bij een calamiteit het ontgrendelen van de brandweeringang en/of het hekwerk niet meer geborgd is. Indien nodig verschaft de brandweer zich op een andere manier (bijvoorbeeld deur forceren) toegang tot het gebouw of terrein.

Wij verzoeken je het moment van verwijderen van sleutelbuis- of sleutelkluissysteem aan ons door te geven via risicobeheersing@vrnhn.nl. Wij verwerken die gegevens dan in onze operationele informatiesystemen.

De inhoud van het sleutelbuis- of sleutelkluissysteem blijft jouw eigendom en mag je zelf ontmantelen. Als je het sleutelsysteem niet zelf kan openen kun je daarover met ons contact opnemen via het hiervoor genoemde e-mailadres. Een medewerker van de brandweer komt dan het sleutelsysteem bij je openen. Daarna kun je naar eigen wens de sleutelbuis of -kluis verwijderen of zonder inhoud en fysieke afsluiting laten zitten.

Meer weten?

Stel je vraag aan onze medewerkers van de brandweer via risicobeheersing@vrnhn.nl.