Publieke zorg

  • het verplaatsen, opvangen en verzorgen van alle betrokken mensen en dieren;
  • alle betrokkenen voorzien in de primaire levensbehoeften (voedsel, drinkwater, nutsvoorzieningen);
  • slachtoffers registreren en verwanten informeren;
  • zorgdragen voor crisiscommunicatie (informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving) over een incident.

Omgevingszorg

  • werkzaamheden op het gebied van milieu, ruimte en bouwen om de gevolgen van een incident voor mensen, dieren, gebouwen en groen te coördineren en af te ronden;
  • herhuisvesting.

Voorbereiding nafase

  • zorgdragen voor het herstel naar de normale situatie;
  • bijzondere uitvaartzorg (grootschalig opbaren en begraven, maatschappelijke rouwverwerking);
  • (pychosociale) nazorg;
  • herstel infrastructuur.