Alle partners kunnen een casus aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis, door een individueel casusoverleg (ICO) aan te vragen. Zij kunnen een beveiligde e-mail sturen, met daarin de volgende gegevens:

  • Naam betrokkene(n) met BSN en geboortedatum;
  • Aanleiding voor het aanmelden van de casus;
  • Doel van het ICO, wat wilt u bereiken?
  • Betrokken partners die uitgenodigd kunnen worden bij het ICO, met contactgegevens (bij voorkeur e-mailadressen).

De volledige aanmelding mag maximaal 1 A4 zijn.

Triage: iedere dinsdag

Als alle gegevens compleet zijn, wordt de aanmelding op de triage van het Zorg- en Veiligheidshuis besproken: iedere dinsdag om 13.00 uur. Medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis, Reclassering, Politie, OM en Halte Werk zijn dan aanwezig om de casus te beoordelen. Na de triage ontvangt de sleutelpartner die de casus heeft aangemeld terugkoppeling of er een ICO wordt georganiseerd. In dat geval zorgt de melder ervoor dat de betrokkene hiervan op de hoogte is, tenzij dit niet gewenst is (bijv. bij een lopend strafonderzoek of veiligheid van partijen).

Let op: alle aanmeldingen die tot en met maandag binnenkomen, worden meegenomen in de triage van de eerstvolgende dinsdag.