Ook gaan we in op welke maatregelen zijn genomen. In de periode van 1 maart tot en met 31 mei heeft het Kabinet tot zesmaal toe maatregelen afgekondigd, dan wel maatregelen versoepeld. We informeren over de voortgang van het vaccineren. De GGD geeft aan dat de vaccinatiebereidheid in onze regio hoog ligt: ‘We vaccineren ons op deze manier de crisis uit’.