Burgemeester Schouten benadrukt dat dit soort nieuwe crisistypen om een flexibele crisisorganisatie vragen, waarin hulpverleners vanuit verschillende disciplines gezamenlijk optrekken en elkaars kwaliteiten versterken. Ook in Noord-Holland Noord, aan drie zijden omringd door water, bereiden wij ons voor op ernstige wateroverlast en overstromingen door onze dijken op orde te hebben, goede ruimtelijke inrichting achter de dijken te realiseren en ons voor te bereiden op noodsituaties.

Wij wensen iedereen die te kampen heeft met de ernstige wateroverlast veel sterkte.